چاپ قبض

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 180 تومان
  • بستن جزییات

چاپ دسته قبض یا چاپ فاکتور  به صورت تک رنگ یا 4 رنگ  به صورت دسته قبضی و پفراژ دار 

21*9 سانت استاندارد قبض ته برگی 

در ابعاد دلخواه شما هم موجود هست.

 

پیشنهاد فاکتور های دیگر : 

 

چاپ فاکتور a5 

چاپ فاکتور a4 

چاپ قبض