ست اداری (ج)

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 1,104 تومان
  • بستن جزییات

ست اداری به منظور یک دست و یک شکل بودن تمامی اوراق  در سازمان ها یا اداره ها تهیه و تولید می شوند.

ست اداری( ج) 

تیراژ: 1000/2000/5000 عدد 

زمان تحویل :10 روز کاری 

سربرگ  A4 1000عدد
پاکت نامه A4 1000عدد
پاکت  11*22 1000عدد

ست اداری (ج)