چاپ فاکتور A4

 • تیراژ:
  • خدمات چاپ
  • مبلغ کل قیمت نهایی: 267 تومان
 • بستن جزییات

چاپ فاکتورسه برگی 

 • نوع کاغذ : تحریر 80 گرم بدون کاربن
 • رنگ چاپی :سیاه و سفید 
 • تعداد نسخه : دو نسخه /سه نسخه 
 • زمان تحویل : 10 - 7روز کاری 
 • صحافی : سرچسب /بدون چسب 
 • تعداد : از 1000 عدد تا 5000 عدد
 • جهت اطلاع از فاکتور با کاغذ کاربن لس تماس حاصل فرمایید .

چاپ فاکتور A4