ست اداری (الف)

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 1,020 تومان
  • بستن جزییات

ست اداری

به منظور یک دست و یک شکل بودن تمامی اوراق سازمان ها یا اداره ها این اسناد تهیه و تولید می شوند.

ست اداری الف تحریر 80 گرم 

زمان تحویل :10 روز کاری 

تیراژ :1000 /2000/5000 عدد 

سربرگ  A4 2000 عدد
سربرگ  A5 2000عدد
پاکت  11*22 1000عدد

ست اداری (الف)