چاپ هولوگرام کاغذی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 300 تومان
  • بستن جزییات

چاپ هولوگرام کاغذی 

چاپ اینگونه هولوگرام با توجه به اسمش از جنس فویل  کاغذ میباشد و  پاره میشود 

به صورت تیف 7 رنگ مباشد 

اینگونه هولوگرام قابلیت باطل شوندگی ندارد 

حداقل چاپ این مدل هولوگرام  1000 عدد میباشد 

 

چاپ هولوگرام کاغذی