چاپ هولوگرام طلایی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 350 تومان
  • بستن جزییات

چاپ هولوگرام طلایی به دو صورت قابل اجرا هست 

باطل شونده امنیتی و غیر باطل شونده 

منظور از واژه باطل شونده این هست که بعد از کندن هولوگرام مخدوش میشود 

حداقل تیراژ تحویلی این دل هولوگرام با آرم شما 1000 عدد میباشد 

چاپ هولوگرام طلایی