چاپ هولوگرام

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 300 تومان
  • بستن جزییات

چاپ هولوگرام 


هولوگرام ،درواقع به عنوان برچسب های اطمینان بر روی محصولات و اوراق استفاده میگردد و اصل بودن و یا متمایز بودن  کالا و یا اوراقی را از دیگر کالا ها و یا اوراق نشان می دهد.

 چاپ هولوگرام

 

انواع هولوگرام ما سه بعدی - دو بعدی - نیکرونی - باطل شونده ...

 

مشاوره  02133927947- 09197209159

چاپ هولوگرام