چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال جهت چاپ فوری در تعداد پایین استفاده میشود کیفیت نسبی چاپ دیجیتال نسبت به چاپ افست پایین تر هست چاپ دیجیتال جهت کارت ویزیت - کاتالوگ و تراکت قابل دسترسی هست امکان روکش مات یا براق در چاپ دیجیتال موجود هست 

نتیجه‌ای یافت نشد.