چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال جهت چاپ فوری در تعداد پایین استفاده میشود کیفیت نسبی چاپ دیجیتال نسبت به چاپ افست پایین تر هست چاپ دیجیتال جهت کارت ویزیت - کاتالوگ و تراکت قابل دسترسی هست 

چاپ دیجیتال نسبت به چاپ افست قیمت بالاتر و کیفیت پایینتری دارد 

چاپ تراکت دیجیتال

چاپ تراکت دیجیتال