چاپ پوستر تبلیغاتی

چاپ پوستر یکی از موثرترین و مقرون به صرفه ترین ابزار اطلاع رسانی و تبلیغاتی می باشد. در مکان هایی که رفت و آمد افراد بسیار زیاد است، چاپ پوستر تبلیغاتی و نصب آن در مکانی مناسب می تواند قشر زیادی از جامعه را در برگیرد و پیام مورد نظر شما را منتقل نماید. در نمایشگاه ها و کنگره های علمی و سمینار ها، چاپ پوستر تبلیغاتی و یا آموزشی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
چاپ پوستر ابعاد 24*34

چاپ پوستر ابعاد 24*34

چاپ پوستر ابعاد 34*49

چاپ پوستر ابعاد 34*49

چاپ پوستر ابعاد 49*69

چاپ پوستر ابعاد 49*69